Admissions | International Applicant Guide

Hướng dẫn cho ứng viên quốc tế

Truy cập trang này bằng: Tiếng Tây Ban Nha | Tiếng Nhật | Tiếng Pháp | Thổ Nhĩ Kỳ | Tiếng Phổ Thông | Tiếng Hindi | Tiếng Anh


Chuyển đến: Tổng quan về ứng tuyển | Bài luận Cá nhân | Người giới thiệu| Kiểm tra | Cố vấn | Bằng cấp | Visas | Tài trợ | Ban tuyển sinh | Câu hỏi thường gặp

Nộp đơn vào trường cao học ở Hoa Kỳ có thể là một trải nghiệm rất khác so với quy trình nộp đơn ở nước sở tại của bạn! Làm thế nào bạn sẽ tài trợ cho nghiên cứu của bạn? Làm thế nào bạn sẽ có được thị thực phù hợp để học tập tại Hoa Kỳ? Những bài kiểm tra và điểm số được yêu cầu? Hướng dẫn dưới đây sẽ hướng dẫn bạn nộp đơn vào trường sau đại học tại Đại học Rice. Đối với câu hỏi thường gặp về ứng dụng và tuyển sinh đầy đủ của chúng tôi, hãy xem trang tại đây.

Đối tác của bạn trong giáo dục

Nếu bạn muốn nhận sự hướng dẫn sâu hơn, đừng ngần ngại liên hệ với Trung tâm Tư vấn EducationUSA của quốc gia bạn! Có hơn 400 trung tâm tư vấn EducationUSA trên toàn thế giới. Những trung tâm này chia sẻ một mục tiêu chung: hỗ trợ sinh viên tiếp cận cơ hội giáo dục đại học của Mỹ. Trung tâm tư vấn được điều hành bởi các cố vấn của EducationUSA, nhiều người trong số họ đã có kinh nghiệm học tại Hoa Kỳ.

Tổng quan về ứng tuyển

Đơn ứng tuyển

Tại Hoa Kỳ, có nhiều thành phần trong đơn ứng tuyển vào trường cao học. Đầu tiên là chính đơn ứng tuyển: bạn sẽ hoàn thành một đơn ứng tuyển nhiều trang hỏi về lý lịch học thuật và hoàn cảnh cá nhân của bạn. Nói chung, sinh viên sẽ cần điểm GPA (Điểm Trung Bình Tích Lũy) 3.0 trên thang điểm 4.0 hoặc tương đương. Bạn sẽ có thể nhập điểm GPA và/hoặc điểm trung bình của mình với thang điểm được sử dụng bởi từng tổ chức bạn đã theo học. Ví dụ, bạn có thể nhập điểm GPA là 90/100 nếu trường đại học của bạn đánh giá sinh viên theo hạng lớp; hãy chắc chắn ghi rõ thông tin này trong đơn ứng tuyển của bạn. Xin lưu ý rằng tất cả các thành phần của đơn ứng tuyển đều quan trọng; không có thành phần nào quan trọng hơn thành phần khác. Đơn ứng tuyển vào trường sau đại học tại Đại học Rice thường mở vào khoảng ngày 1 tháng 9 cho kỳ nhập học mùa xuân và mùa thu của năm tiếp theo. Có thời hạn đăng kí quy định cho việc nộp đơn, và tại Rice, nó thay đổi theo chương trình và kỳ nhập học. Nói chung, bạn dự kiến nộp đơn ứng tuyển vào mùa xuân thì sẽ phải nộp vào tháng 10, và đơn ứng tuyển vào mùa thu thì sẽ phải nộp vào tháng 12 hoặc tháng 1.

CV hoặc Resume (Curriculum Vitae – CV - Sơ yếu lí lịch)

Nhiều chương trình sẽ yêu cầu bạn nộp CV hoặc resume như một phần của đơn ứng tuyển của bạn. Những tài liệu này có một chút khác biệt so với nhau. Các mẹo về cách tiếp cận CV có thể tìm thấy ở đây.

Bài luận thể hiện mục đích học tập

Là một phần của đơn ứng tuyển, bạn thường sẽ được yêu cầu cung cấp bài luận thể hiện mục đích học tập (còn được gọi là Bài luận Cá nhân ). Bài luận thể hiện mục đích học tập ( hoặc gọi tắt – SoP) là một bài luận văn bạn sẽ viết, mô tả lý do bạn ứng tuyển vào chương trình cụ thể này, tham vọng của bạn, và lý do bạn cảm thấy bạn sẽ phù hợp với chương trình. Những điều tốt để nêu bật là: sự phục vụ và đóng góp tham gia vào cộng đồng của bạn, nghiên cứu bậc đại học bạn đã tham gia, giải thưởng hoặc danh dự bạn nhận được. Các mẹo về cách thể hiện tốt trong bài luận thể hiện mục đích học tập
có thể tìm thấy ở đây.

Thư giới thiệu – Thư đề cử

Bạn cũng sẽ được yêu cầu nộp ba (đôi khi nhiều hơn) Thư giới thiệu (LoR). Những thư này nên được viết bởi những người biết bạn rõ và có thể nói về sức mạnh học thuật và/hoặc chuyên môn của bạn - thường là giảng viên và cố vấn học thuật, nhưng đôi khi là nhà tuyển dụng hoặc các loại cố vấn hoặc người hướng dẫn khác. Những thư này được gửi trực tiếp bởi người viết lên cổng ứng tuyển. Sinh viên không được nộp thư thay mặt cho người viết của họ. Quan điểm của một sinh viên cao học về việc yêu cầu thư giới thiệu có thể được tìm thấy ở đây

Thư giới thiệu - Quyền được miễn FERPA

FERPA trao quyền cho ứng cử viên được xem lại hồ sơ giáo dục của họ, bao gồm cả thư viết thay mặt họ. Khi bạn nhập tên người giới thiệu trong đơn ứng tuyển, bạn phải chỉ rõ nếu bạn muốn từ bỏ quyền FERPA của mình (Waiver of Rights to Access) hoặc muốn giữ lại quyền này. Nếu bạn từ bỏ quyền của mình, điều này có nghĩa là bạn sẽ không được cấp quyền để xem lại thư giới thiệu của mình. Nếu bạn không từ bỏ quyền này, bạn sẽ có thể xem thư giới thiệu của mình, nhưng chỉ khi bạn được nhận và bạn chính thức nhập học vào chương trình của mình. Nếu bạn không nhập học, bạn sẽ không được xem thư của mình. Khi bạn gửi mẫu đơn cho người giới thiệu của bạn thông qua ứng dụng và chỉ rõ tình trạng từ bỏ của bạn, bạn sẽ không thể thay đổi quyết định của mình. Tham khảo ý kiến với cố vấn, bạn bè và chương trình ứng tuyển về quyết định nào tốt nhất cho bạn.

Kiểm tra

GRE: Một số chương trình cao học sẽ yêu cầu bạn thực hiện bài kiểm tra tiêu chuẩn sau đại học, hoặc GRE. Đây là một kỳ thi phổ biến tại Mỹ và sẽ kiểm tra năng lực tổng quát của bạn cho trường sau đại học. Thông tin về GRE có thể tìm thấy ở đây. Nó được tổ chức bởi ETS, Dịch vụ Kiểm tra Giáo dục. ETS có dịch vụ kiểm tra trên toàn thế giới, và do đại dịch COVID-19 đã cung cấp các tùy chọn kiểm tra trực tuyến.

Yêu cầu Kiểm tra Ngôn ngữ: Chính sách thành thạo ngôn ngữ đầy đủ của Rice có thể tìm thấy ở đây.Các ứng viên quốc tế tại Rice được yêu cầu nộp Điểm Thành thạo Tiếng Anh. Tại Rice, ứng viên có thể thực hiện TOEFL, IELTS hoặc Duolingo. TOEFL IBT Home và IELTS Indicator được chấp nhận. ITP Plus không được chấp nhận. Nếu bạn ở một quốc gia mà không có quyền kiểm tra từ xa hoặc nếu kiểm tra từ xa không khả thi, vui lòng liên hệ với Rice để thảo luận về tình huống cụ thể của bạn.

Điểm tối thiểu như sau:
IELTS: 7
TOEFL: 90
Duolingo: 115

Các bài kiểm tra này được cung cấp trên toàn thế giới tại các trung tâm kiểm tra khác nhau, và do đại dịch COVID-19, nhiều trung tâm cung cấp các tùy chọn kiểm tra trực tuyến. Để biết thêm mẹo chuẩn bị cho các bài kiểm tra tiêu chuẩn từ một sinh viên sau đại học hiện tại tại Rice, hãy nhấp vào đây.

Kết nối với các cố vấn giáo sư tiềm năng

Ở Mỹ, việc tạo kết nối và tìm một cố vấn trong quá trình hoàn thành hồ sơ là điều phổ biến và đôi khi cần thiết. Cụ thể, các chương trình đào tạo dựa trên nghiên cứu đôi khi yêu cầu bạn phải khớp với một cố vấn trong quá trình hoàn thành hồ sơ. Việc gửi email cho giáo sư và tạo những kết nối sớm có thể là yếu tố quan trọng để giành được một chỗ trong chương trình cao học. Tuy nhiên, nếu bạn không nhận được phản hồi từ một giáo sư, đừng để bị nản chí khi ứng tuyển! Bạn có thể liên hệ với các sinh viên sau đại học hiện tại tại Rice trong phòng thí nghiệm mà bạn quan tâm muốn tham gia, hoặc bạn có thể gửi câu hỏi cho một trong các Đại sứ Sinh viên cao học của chúng tôi.

Một số chương trình dựa trên nhóm, có nghĩa là họ chấp nhận một nhóm sinh viên và bạn không bị gắn kết với một cố vấn cụ thể ngay lập tức. Trong Bài luận thể hiện mục đích của bạn, vẫn là ý tưởng tốt để mô tả một số giáo sư mà bạn muốn làm việc cùng, và lý do tại sao. Để biết thêm mẹo từ sinh viên cao học Rosa Guerra Resendez về việc liên hệ với giáo sư, hãy nhấp vào đây.

Bằng cấp

Tiến sĩ hoặc Bằng Tiến sĩ

Bằng tiến sĩ là bằng cuối cùng được cấp tại Rice. Đây là một bằng dựa trên nghiên cứu mà luận án là yêu cầu. Tại Mỹ, bạn không cần bằng thạc sĩ để nộp hồ sơ vào chương trình Tiến sĩ. Sinh viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp từ chương trình đại học (chấp nhận bằng đại học 3 năm). Các chương trình này thường được tài trợ đầy đủ, và mất từ 4-6 năm để hoàn thành.

Bằng Thạc sĩ Nghiên cứu

Bằng thạc sĩ nghiên cứu dẫn đến một M.S. hoặc M.A. trong ngành học mong muốn. Thông thường, những bằng này không được cấp như những bằng độc lập, nhưng như một bước trên con đường tới bằng Tiến sĩ. Có thể có học bổng học phí; hãy tham khảo với chương trình bạn quan tâm để biết chi tiết. Những bằng này thông thường có thể hoàn thành trong vòng 2 năm.

Bằng Thạc sĩ Chuyên nghiệp

Bằng thạc sĩ chuyên nghiệp tại Rice là bằng dựa trên khóa học được thiết kế để mang lại lợi thế trong ngành công nghiệp. Không cần luận án cho bằng này. Thường không có tài trợ cho những chương trình này. Những bằng này có thể hoàn thành trong vòng 3-4 học kỳ.

Yêu cầu Visa

Tại Rice, Văn phòng Sinh viên và Học giả Quốc tế của chúng tôi sẽ làm việc với bạn sau khi bạn được nhận. Tại Mỹ, bạn chỉ có thể nhận loại visa cần thiết cho việc học sau đại học thông qua một tổ chức giáo dục của Mỹ. Họ sẽ liên hệ với bạn sau khi nhận để bắt đầu thủ tục của bạn và sẽ giúp bạn nhận visa để học tại Mỹ. Để xác định tư cách đủ điều kiện của bạn cho một loại visa cụ thể, hãy nhấp vào đây.

Tài trợ

Tại Mỹ, tài trợ cho trường sau đại học thay đổi rộng rãi. Các chương trình Tiến sĩ thường được tài trợ đầy đủ tại Mỹ. Sinh viên Tiến sĩ tại Mỹ được cấp miễn học phí, có nghĩa là họ không phải trả học phí. Sinh viên Tiến sĩ cũng thường được cấp một khoản tiền trợ cấp từ 32.000 - 40.000 đô la mỗi năm để hỗ trợ chi phí sinh hoạt. Các chương trình Thạc sĩ thường do sinh viên tài trợ, và học bổng, tài trợ công ty và khoản vay tư nhân có thể hỗ trợ chi phí học phí.

Ủy ban Tuyển sinh

Tại Rice, quyết định tuyển sinh được thực hiện ở cấp độ chương trình. Điều này có nghĩa là trong mỗi chương trình đào tạo, một nhóm giáo sư của chương trình sẽ hội họp lại để xem xét hồ sơ và quyết định ai sẽ được nhận vào chương trình. Họ sẽ xem xét mọi mảnh ghép trong hồ sơ của bạn, và có thể mời bạn phỏng vấn hoặc thăm quan trường để hiểu bạn hơn. Quyết định của họ cũng có thể xem xét giáo sư nào có tài trợ cho sinh viên mới, và giáo sư nào không có. Đây là lý do tại sao trong Bài luận thể hiện mục đích của bạn, việc thảo luận về một số giáo sư mà bạn sẽ vui mừng khi làm việc cùng trong quá trình học của bạn là quan trọng. Bạn có thể không được thông báo về quyết định nhận vào trường ngay lập tức. Một số chương trình có hạn chót sớm sẽ gửi lời mời nhận vào trường vào mùa thu, trong khi những chương trình khác có hạn chót muộn hơn có thể gửi lời mời vào mùa xuân.

Câu hỏi thường gặp

Tôi cần có bằng thạc sĩ để lấy bằng tiến sĩ không?

Không! Nói chung, không cần bằng thạc sĩ để nộp hồ sơ vào các chương trình tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp từ chương trình đại học.

Bạn có chấp nhận bằng đại học 3 năm không?

Có.

Tôi cần liên hệ với giáo sư trước khi nộp đơn không?

Tùy thuộc vào chương trình, không yêu cầu nhưng là một ý tưởng tốt để tạo mối liên hệ với giáo sư trước hoặc trong quá trình nộp hồ sơ. Không phải tất cả các chương trình sau đại học đều dựa trên đội ngũ. Để nhận mẹo từ sinh viên sau đại học Rosa Guerra Resendez về việc liên hệ với giáo sư, hãy nhấp vào đây. Xin lưu ý rằng nếu bạn không nhận được phản hồi từ giáo sư, đừng bị nản lòng từ việc nộp đơn. Bạn có thể liên hệ với các sinh viên sau đại học hiện tại tại Rice trong phòng thí nghiệm bạn quan tâm tham gia, hoặc bạn có thể đặt câu hỏi cho một trong các Đại sứ Sinh viên sau đại học của chúng tôi.

Nếu tôi không nhận được phản hồi từ giáo sư, tôi nên làm gì?

Đừng bị nản lòng từ việc nộp đơn nếu bạn không nhận được phản hồi từ giáo sư. Bạn có thể liên hệ với các sinh viên sau đại học hiện tại tại Rice trong phòng thí nghiệm bạn quan tâm tham gia, hoặc bạn có thể đặt câu hỏi cho một trong các Đại sứ Sinh viên sau đại học của chúng tôi.

Ai nên viết Thư giới thiệu cho tôi (LoR)?

Hãy tìm những người viết thư có thể nói về những ưu điểm học thuật và kĩ năng chuyên nghiệp của bạn. Cố vấn học thuật đại học, nhà tuyển dụng, hoặc những người hướng dẫn khác nói chung là những người tốt để bắt đầu. Quan điểm của sinh viên sau đại học về điều này có thể được tìm thấy ở đây.

Tôi có thể gửi LoR cho người giới thiệu của tôi không?

Không - tại Rice, bạn sẽ sử dụng cổng thông tin nộp hồ sơ để tạo yêu cầu giới thiệu. Người giới thiệu sẽ gửi trực tiếp lời giới thiệu của họ qua cổng thông tin.

Trường đại học của tôi dạy bằng tiếng Anh. Tôi có cần thi thử nghiệm ngôn ngữ không?

Nói chung, không. Hãy tham vấn với chương trình bạn đang nộp hồ sơ để được hướng dẫn. Thông tin thêm có thể tìm thấy ở đây.

Làm thế nào tôi có thể bắt đầu quá trình nộp đơn xin visa?

Khi bạn được nhận vào Rice, Văn phòng Sinh viên và Học giả Quốc tế sẽ liên hệ để bắt đầu làm giấy tờ cho bạn. Hãy kiểm tra email của bạn cẩn thận để nhận hướng dẫn về cách bắt đầu quá trình với họ.

Bộ phận tôi đang nộp đơn không yêu cầu GRE, tôi có nên gửi điểm số không?

Bạn không cần phải gửi điểm GRE để trở thành ứng viên cạnh tranh! Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng cho năm tuyển sinh 2022, các chương trình tại Rice có quyền khuyên, khuyên mạnh, hoặc yêu cầu điểm GRE. Hãy tham vấn với chương trình bạn đang nộp hồ sơ để nhận thêm hướng dẫn về điều này có nghĩa là gì cho họ.

Việc tài trợ bên ngoài có giúp hồ sơ của tôi không?

Tất cả các ứng viên sẽ được đánh giá công bằng, bất kể tài trợ bên ngoài. Đừng bị nản lòng từ việc nộp đơn nếu bạn không giành được tài trợ bên ngoài. Tuy nhiên, các giải thưởng bên ngoài là dấu hiệu uy tín của lời hứa học thuật. Việc nộp đơn xin tài trợ bên ngoài có thể giúp bạn xác định điều bạn muốn từ chương trình sau đại học và con đường nghiên cứu, và cũng cung cấp phản hồi quý giá. Để xem quan điểm của sinh viên sau đại học Rice CJ Barberan về câu hỏi này, hãy nhấp vào đây, hoặc đọc lời khuyên từ các Học giả Fulbright hiện tại Marc-Ansy LaguerreSantiago Lopez Alvarez. Để xem cơ sở dữ liệu về cơ hội tài trợ từ Rice, hãy nhấp vào đây.

Có cấp miễn phí nộp hồ sơ không?

Yêu cầu miễn phí nộp hồ sơ nên được đưa ra với chương trình bạn đang nộp hồ sơ, vì việc tuyển sinh được thực hiện ở cấp độ chương trình. Danh sách các chương trình miễn phí nộp hồ sơ có thể được tìm thấy trên trang Câu hỏi thường gặp về hồ sơ chung của chúng tôi. Bạn cũng có thể liên hệ với một trong các đại sứ sinh viên cao học của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách quy trình này hoạt động.

Có cách nào tôi có thể gặp giáo sư và sinh viên sau đại học tại Rice không?

Đối với sinh viên trong các lĩnh vực STEM, Rice tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Đại học Vùng Vịnh (GCURS) mỗi thu. Nếu bạn có nghiên cứu gốc hoặc một dự án học phần để trình bày, chúng tôi khuyến khích bạn nộp đơn. Tham gia là một cách tốt để rèn kỹ năng trình bày của bạn và nhận sự hướng dẫn và coaching từ giáo sư và sinh viên sau đại học hiện tại. Ngoài ra, tất cả các người trình bày GCURS đều được tặng miễn phí nộp đơn tiến sĩ từ Đại học Rice.

Có hướng dẫn tài nguyên nào để nộp đơn vào Rice bạn có thể chia sẻ không?

Các sinh viên sau đại học tiềm năng được khuyến khích nghiên cứu trang Câu hỏi thường gặp ở đây, đọc blog Mẹo học sau đại học của chúng tôi, khám phá trang tài nguyên GCURS để nộp đơn vào trường sau đại học, hoặc liên hệ với một trong các Đại sứ sinh viên cao học của chúng tôi.

Tôi có thêm câu hỏi về học sau đại học tại Hoa Kỳ, tôi nên liên hệ với ai?

Người quản lý chương trình sau đại học của chương trình bạn đang nộp hồ sơ sẽ luôn là người liên hệ đầu tiên tốt nhất. Bạn cũng có thể liên hệ với một trong các đại sứ sinh viên sau đại học của chúng tôi để đặt câu hỏi chung về cuộc sống tại Rice và để kết nối thêm với sinh viên Rice!